Blogean estekak jarriJarduera:
Blogean zure ikasgai edota mailari dagokion sarrera bat egin estekak erabiliz. Adibidez:
JCLIC jarduera batera. http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm

Alboko menuan esteka finkoak jarri